Naše služby

Kurzy revizních techniků

jsou zaměřeny na proškolení k získání osvědčení revizního technika
s ukázkami provádění revizí elektrického zařízení cvičně jako vzoru ke zkouškám a v praxi.

Program kurzu revizních techniků
je prakticky zaměřený k Vašim potřebám
a požadavkům k přezkoušení.

Termín a cena dle dohody. 

Kontaktujte nás a zašleme Vám podrobné informace nebo zavoláme


Školení dle požadavku 
vyhlášky č. 50/78 Sb.

je zaměřeno pro výkon Vaší činnosti
na elektrickém zařízení.

Předmětem školení, zkoušek a přezkoušení jsou:
místní pracovní a bezpečnostní předpisy. Předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci,
které souvisí s činností na elektrickém zařízení
příslušného druhu a napětí,
kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit.

Teoretické a praktické znalosti
o poskytování první pomoci,
zejména při úrazech elektrickým proudem.

Školení a přezkoušení je s vydáním osvědčení 
v jeden den.

Termín a cena dle dohody.

Kontaktujte nás a zašleme Vám podrobné informace nebo zavoláme