Tématické okruhy a ukázky

kurzu revizního technika elektrických zařízení 


Poradenství

KONZULTACE

METODICKÉ VEDENÍ 
AKTUÁLNÍ INFORMACE


Vzdělávání
Přehled předpisů ZDE

ZÁKONY

VYHLÁŠKY 
NAŘ. VLÁDY
ČSN atd.
PRAVIDLA V ELEKTROTECHNICE

Praktické ukázky


CVIČNÝCH ZPRÁV O REVIZÍ
POSTUPŮ PŘI REVIDOVÁNÍ
/PROHLÍDKA - ZKOUŠKA - MĚŘENÍ/

VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV O REVIZI
OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ
KURZU REVIZNÍHO TECHNIKA


NAPIŠTE SI O PODROBNÉ INFORMACE