Vyhláška 50

Školení dle požadavku vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Školíme celoročně,
každý týden se zaměřením na potřeby účastníků.
Školit můžeme i ve Vaší firmě.

Proč se Vám účast na tomto školení vyplatí a
v čem se liší od ostatních:
Praktické zkušenosti lektorů z žádné knihy 
nebo textu předpisů nelze vyčíst.
Zaměřují se totiž na příklady použití předpisů 
v praxi... 
a odhalují postupy, jak tyto situace řešit.
Neuslyšíte tedy předčítání z textů či odříkávání nazpaměť,
ale praktická doporučení objasnění problémů

na konkrétních příkladech 
z každodenní praxe.

Dozvíte se vše, co potřebujete vědět 
ke své pracovní činnosti díky vysoké odbornosti lektorů,
netradičním a účinném podání 

s jasným přehledným výkladem.

Při školení je dostatečný prostor pro dotazy.
Věříme, že školení bude pro Vás přínosem.

ŠKOLENÍ A ZKOUŠKY

(1) Předmětem školení a zkoušek či přezkoušení jsou:

a) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
které souvisí s činností na elektrickém zařízení
příslušného druhu a napětí,
kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,

b) místní pracovní a technologické postupy,
provozní a bezpečnostní pokyny,
příkazy, směrnice a návody k obsluze,
které souvisí s činností na elektrickém zařízení
příslušného druhu a napětí,
kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,

c) teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci,
zejména při úrazech elektrickým proudem.

 V závěru

vydání osvědčení dle požadovaného §

(§3, §4, §5, §6, §7, §8 a §10)
Vyhl.50/78Sb.

Cena a termín dle dohody

Formulář pro dotazy